LATERALO RING LED

Koncentrerat ljus

Lateralo Ring LED är mer än enbart en excellent belysningslösning – den är ett estetiskt och funktionellt statement för individualitet. Den innovativa optiken erbjuder övertygande siktförhållanden: Det yttäckande och homogena ljuset och perfekt inbördes avstämda direkta och indirekta ljusandelar lyser upp rummet med mjukt ljus utan att skuggor uppstår. Och även under dagtid är Lateralo Ring LED med sin tidlösa design ett attraktivt blickfång: I frånslaget skick är optiken transparent – vilket innebär att den extremt platta armaturen verkar sväva i rummet. Den särskilt representativa runda hängande armaturen är därmed mycket lämpad för belysning av styrelsens kontor, chefsvåningar och konferenssalar. 

Detta unika ljussystem har nu vidareutvecklats: Lateralo Ring Active erbjuder bästa möjliga siktförhållanden i kombination med individuella möjligheter att ställa in belysningen. Olika ljusfärger ger en behaglig ljuskänsla och gör att rumsarkitekturen visas i sitt bästa ljus. Den cirkadiska kurvan garanterar automatiskt rätt färgtemperatur vid rätt tid.

Produkt- och applikationsbilder

Funktionell och representativ – den perfekta kombinationen

Lateralo Ring LED förenar högsta funktionalitet med en representativ och individuell design. Med den runda hängande armaturen växer armaturfamiljen Lateralo med ytterligare en medlem och utökar därmed utformningsmöjligheterna för högvärdiga belysningskoncept.

Perfekt ljus – utan skuggsidor

Med systemet Binary Light Guide från TRILUX har armaturen en homogent belyst ljusyta med särskilt estetisk ljusdynamik. En av anledningarna är samspelet mellan de perfekt avstämda direkta och indirekta ljusandelarna i förhållandet 50:50. Den särskilt bredstrålande indirekta ljusandelen lyser upp utrymmen även vid låga takhöjder - ljust, homogent och skuggfritt.

Minimalistisk design – för maximalt intryck

Den runda hängande armaturen är enbart 18 millimeter hög. Armaturen monteras med tre tunna linor som fästs vid baldakinen, som i sin tur monteras på takytan eller inuti taket med olika tillbehör. Med sin minimalistiska design och skiva som i frånkopplat skick är transparent, verkar Lateralo Ring LED sväva i rummet. 

Maximala ljusförhållanden

Perfekt belysta utrymmen med mjukt och ytbetonat ljus, bländfritt och kuggfritt – med sin intelligenta kombination av direkta och indirekta ljusandelar står Lateralo Ring LED för maximala ljusförhållanden. 

Extremt platt, attraktiv design

Transparent ljus i fulländad form – de runda hängande armaturerna är endast 18 millimeter höga och ger ett intryck av att de svävar tyngdlöst i rummet. Med den transparenta skivan och upphängningen med tre tunna linor utan synlig strömkabel gör den ett särskilt smäckert intryck och trollar fram en särskild estetik i rummet.

Rund armatur

I en miljö som präglas av rektangulära armaturer sätter den runda Lateralo Ring LED en attraktiv och uppseendeväckande kontrastpunkt. Dessutom är den runda formen flexibelt användbar.

Lateralo Ring LED
SE I ONLINE-KATALOGEN

Produkter